Ve FEANI je zastoupeno 34 národních výborů evropských států:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika Makedonie, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Turecko a Velká Britanie a Severního Irska.

Prostřednictvím národních inženýrských organizací FEANI zastřešuje kolem 3 milionů inženýrů. FEANI má statut konsultanta v UNESCO, v UNIDO a v Radě Evropy.

 Více zde

EUR ING

Co je EUR ING certifikát?

Osvědčení o absolvování inženýrské školy, která poskytuje vzdělání na evropské úrovni.
Osvědčení o získání základní inženýrské praxe.
Pro zaměstnavatele garance profesní inženýrské kvality.

Více zde